Starostwo

 Urząd
 Władze
 Wydziały urzędu
 Jak załatwić sprawę?
 E-urząd
 Regulamin Starostwa
 Strategie i programy
 Współpraca z org.  pozarządowymi
 Zespół ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności 
 Powiatowe Centrum
 Zarządzania Kryzysowe.
 Komunikaty

Powiat

 Statut Powiatu
 Zarząd Powiatu
 Rada Powiatu
 Komisje Rady Powiatu
 Jednostki  organizacyjne
 Powiatowy Rzecznik
 Konsumenta
 Pow. Program Ochrony
 Zdrowia Psychicznego
 Gminy
 Kultura i oświata
 Powiat w liczbach
 Mapa powiatu

Aktualności

 Ogłoszenia
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Dyżury aptek
 Dokumenty do pobrania

Turystyka

 Walory turystyczne
 Powiat w obiektywie
 Szlaki turystyczne
 Scieżki rowerowe
 Zabytki
 Informacja turystyczna
 Miejsca noclegowe

Fundusze unijne

 Inwestycje  współfinansowane z UE
 Projekty  współfinansowane z UE

Galeria

Ziemia ParczewskaCZYTAJ ON-LINE >>e-podróżnik


                  
Projekt "Pomocna dłoń-promocja rozwoju ...Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Lubomelska Rada Rejonowa
Obwodu WołyńskiegoPodprojekt ,,Pomocna dłoń– promocja rozwoju Powiatu Parczewskiego i Rejonu Lubomelskiego" - informacja


Kolejne wydawnictwa promocyjne
Powiatu Parczewskiego

Zgodnie z umową o partnerskiej współpracy transgranicznej Powiatu Parczewskiego i Rejonu Lubomelskiego na Ukrainie od marca do września realizowany był podprojekt „ Pomocna dłoń-promocja rozwoju Powiatu Parczewskiego i Rejonu Lubomelskiego” w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wśród realizowanych działań podprojektowych były działania wydawnicze pozwalające na bliższe poznanie atrakcji przyrodniczo- kulturowo - turystycznych partnerskich Rejonów. Do grona wydawnictw dołączył album i kalendarz scienny na 2011 rok.
Album ,,Walory kulturowe i przyrodnicze Ziemi Parczewskiej i Lubomelskiej" zawiera opisy regionalne i kulturowe oraz prezentuje walory przyrodniczo - turystycznych obu partnerów w wydaniu dwujęzycznym polsko - ukraińskim oraz ukraińsko – polskim. Album jest świadectwem piękna naszych ziem- ich uroku, kultury i przyrody. Warto poznać nasze partnerskie regiony ich historię, zabytki, dorobek wielu pokoleń mieszkających i pracujących tu ludzi. Jest katalogiem najcenniejszych miejsc i obiektów, jest też antologią małych monografii świata przyrody i kultury.

Kalendarz ścienny na 2011 rok , 4 kartkowy zawiera dwujęzyczne opisy zamieszczonych fotografii oraz miesięcy. Album i kalendarz wzbogacony jest dokumentacją fotograficzną wykonaną w czasie sesji zdjęciowej po stronie polskiej przez parczewskich forografików: Andrzeja Chodackiego i Tomasza Ostapiuka oraz po stronie ukraińskiej przez M. Wołodimirowicza. Album i kalendarz wydrukowane zostały przez drukarnię AWA-DRUK w Radzyniu Podlaskim.
Serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwami, które są próbą odzwierciedlenia niezwykłości powiatu parczewskiego i rejonu lubomelkiego. Wydanie albumu i kalendarza na 2011 rok współfinansowanego ze środków Programu przyczynia sie jednocześnie się do promocji i popularyzacji Programów Wpierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug /Zespół Koordynujący Podprojektu/


Podsumowanie podprojektu "Pomocna dłoń"

 
 W ramach partnerskiej współpracy transgranicznej Powiatu Parczewskiego i Rejonu Lubomelskiego na Ukrainie zrealizowany został podprojekt „ Pomocna dłoń-promocja rozwoju Powiatu Parczewskiego i Rejonu Lubomelskiego” o wartości ponad 100 tyś. złotych. Podprojekt współfinansowany jest ze środków Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug. Podprojekt finansowany był ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zakładane działania wraz z określeniem ról obu partnerów realizowane były na terenie Powiatu Parczewskiego oraz Rejonu Lubomelskiego na Ukrainie od marca do września 2010 roku. Działania podprojektowe obejmowały: konferencję wyjazdową inaugurującą podprojekt w Lubomlu na Ukrainie /marzec/ w której udział wzięła delegacja Powiatu Parczewskiego i przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu BUG. Kolejnym działaniem była konferencja szkoleniowo – edukacyjna dla różnych grup społecznych z Rejonu Lubomelskiego. W maju wykonano prezentację multimedialną ukazującą Powiat Parczewski i jego 10 letni dorobek społeczno-gospodarczy oraz biuletyn informacyjny na temat "Pozytywnych efektów wdrażnia środków zewnętrznych przez Powiat Parczewski". W oparciu o przygotowane materiały przeprowadzono szkolenie oraz wymianę informacji i doświadczeń w postaci transferu wiedzy dla partnera Ukraińskiego ...

Nowe wydawnictwa informacyjne

 W ramach partnerskiej współpracy transgranicznej Powiatu Parczewskiego i Rejonu Lubomelskiego na Ukrainie od marca realizowany jest podprojekt „ Pomocna dłoń-promocja rozwoju Powiatu Parczewskiego i Rejonu Lubomelskiego” współfinansowanego ze środków Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wśród realizowanych działań podprojektowych są działania wydawnicze pozwalające na bliższe poznanie atrakcji przyrodniczo- kulturowo - turystycznych partnerskich Rejonów.
Dwujęzyczny “Przewodnik turystyczny po Ziemi Parczewskiej i Lubomelskiej” prezentuje tereny Powiatu Parczewskiego i Rejonu Lubomelskiego na Ukrainie. Warto poznać nasze partnerskie regiony ich historię, zabytki o dobra natury. Niewątpliwym walorem naszych terenów są urzekające krajobrazy, bogaty i zróżnicowany świat przyrody, a wreszcie dorobek kultury duchowej i materialnej. To dobre miejsce do rodzinnego wypoczynku i atrakcyjne regiony turystyczne. Przewodnik jest katalogiem najcenniejszych miejsc i obiektów, przedstawia propozycje turystycznych tras wycieczkowych. Serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwem, który jest próbą odzwierciedlenia niezwykłości powiatu parczewskiego i rejonu lubomelkiego. Wydanie przewodnika współfinansowanego ze środków Programu przyczynia sie jednocześnie się do promocji i popularyzacji Programów Wpierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug /Zespół Koordynujący Podprojektu/Z życia powiatu

III Spotkania z Pieśnią Maryjną
w Dębowej Kłodzie

Inauguracja roku UTW
Wyniki finałowego III Turnieju IV GRAND PRIX
Starosty Parczewskiego w tenisie stołowym


Kalendarz
 
Informacja

Przewodniczący
Rady Powiatu w Parczewie
lub
Wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz dotyczących problemów społeczności lokalnej w każdy czwartek
w godz. 14.00 – 15.00
w pokoju nr 4
Starostwa Powiatowego w Parczewie


Pogoda
 

 .:: © 2007 by Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.